News

บริษัท แอล.ที.(เลี่ยงไถ่) พลาสแพค จำกัด

กระบวนการซิลค์สกรีนขวดและฝา


 1. 1. เตรียมพื้นผิว:

  • การทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิวของขวดและฝาให้พร้อมในการรับสกรีน.
  • ล้างออกความสกปรก, คราบ, หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่อาจทำให้สกรีนไม่ประสานเข้ากับพื้นผิวได้อย่างดี.
 2. 2. การทำฐานสกรีน (Screen Preparation):

  • สร้างฐานสกรีนที่มีลวดลายหรือกราฟิกตามที่ต้องการ.
  • ใช้เทคนิคการสกรีนฐานลงบนผิวขวดและฝา.
 3. 3. การสกรีน (Screen Printing):

  • นำฐานสกรีนมาวางลงบนพื้นผิวขวดหรือฝา.
  • ใช้สีสกรีนผ่านฐานสกรีนโดยให้สีสกรีนเข้าสัมผัสกับพื้นผิวของขวดและฝา.
 4. 4. การแหนม (Curing):

  • หลังจากสกรีนเสร็จ, นำขวดและฝาไปแหนมในเตาหรือใช้แสง UV เพื่อให้สีสกรีนแห้งและคงทนทาน.
 5. 5. การตรวจสอบคุณภาพ:

  • ตรวจสอบลวดลายหรือกราฟิกที่สกรีนบนขวดและฝาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสวยงาม.
  • ตรวจสอบความทนทานของสกรีนที่แหนม.
 6. 6. การบรรจุและการจัดจำหน่าย:

  • หลังจากการตรวจสอบคุณภาพเสร็จสิ้น, นำขวดและฝามาบรรจุเพื่อจัดจำหน่าย.


แชร์บทความนี้

Copyright © 2024 ltplaspack.com All rights reserved.รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.