News

บริษัท แอล.ที.(เลี่ยงไถ่) พลาสแพค จำกัด

การเตรียมวัสดุสำหรับกระบวนการฉีดพลาสติก


 1. 1. เลือกวัสดุพลาสติก:

  • ตัวแรกของการเตรียมวัสดุคือการเลือกวัสดุพลาสติกที่เหมาะสมกับความต้องการของผลิตภัณฑ์.
  • สำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน, คุณต้องพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคเช่นความแข็งแรง, ความยืดหยุ่น, ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม, และสี.
 2. 2. การสูญเสียวัสดุ (Pelletizing or Granulating):

  • วัสดุพลาสติกมักจะเป็นลูกกลิ้งหรือเม็ดก่อนที่จะนำเข้ากระบวนการฉีด.
  • กระบวนการสูญเสียวัสดุช่วยให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการนำเข้าเครื่องฉีด.
 3. 3. การแช่แข็ง (Cooling):

  • หลังจากการสูญเสียวัสดุ, มักจะมีขั้นตอนการแช่แข็งเพื่อให้วัสดุพลาสติกมีโครงสร้างและความเป็นรูปที่เหมาะสม.
  • กระบวนการนี้ช่วยให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในขั้นตอนฉีด.
 4. 4. การตรวจสอบคุณภาพ:

  • การตรวจสอบวัสดุที่จะนำเข้ากระบวนการฉีดเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความเป็นไปได้ในการนำเข้าเครื่องฉีด.
  • การตรวจสอบคุณภาพช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในขั้นตอนถัดไป.
 5. 5. การแหล่งกำเนิดวัสดุ (Material Conditioning):

  • บางวัสดุที่ใช้ในกระบวนการฉีดอาจจะต้องผ่านกระบวนการแหล่งกำเนิดก่อนที่จะนำเข้าเครื่องฉีด.
  • ตัวอย่างเช่น, การทำความร้อนวัสดุพลาสติกก่อนที่จะนำเข้าเครื่องฉีดเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับกระบวนการ.
 6. 6. การป้องกันการปนเปื้อน (Contamination Prevention):

  • ความสะอาดของวัสดุมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการฉีด.
  • การป้องกันการปนเปื้อน, เช่น ขนวนแม่พิมพ์, น้ำหล่อ, หรือสารปลอมแปลง, เป็นสิ่งที่จำเป็น.


แชร์บทความนี้

Copyright © 2024 ltplaspack.com All rights reserved.รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.