News

บริษัท แอล.ที.(เลี่ยงไถ่) พลาสแพค จำกัด

การตัดแปลงและตกแต่งรูปแบบขวด


 1. 1. การตัดแปลง (Trimming):

  • ขั้นตอน:
   • หลังจากกระบวนการหล่อเสร็จสิ้น, ขวดพลาสติกมักมีขอบที่เกินออก.
   • ในขั้นตอนตัดแปลง, เครื่องตัดจะใช้เพื่อตัดขอบที่เกินออกและทำให้ขวดมีรูปร่างที่สวยงามและตรงตามมาตรฐาน.
   • บางครั้ง, การตัดแปลงสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียวกับกระบวนการหล่อโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีพาร์ทสำหรับตัดแปลงแล้ว.
 2. 2. การตกแต่ง (Decoration):

  • ขั้นตอน:
   • การตกแต่งมีไว้เพื่อเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจในขวด.
   • มีหลายวิธีในการตกแต่ง เช่น การพิมพ์โลโก้, การพิมพ์ตราสี, การใส่ฉลาก, หรือการใส่ซิลก้อนลงบนขวด.
   • การตกแต่งทั้งหลายต้องทำตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า.
 3. 3. การทำพิมพ์ (Printing):

  • ขั้นตอน:
   • การทำพิมพ์บนขวดสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ทั้งหลาย เช่น พิมพ์ซิลค์สกรีน, พิมพ์ออฟเซ็ต, หรือการพิมพ์ดิจิทัล.
   • พิมพ์สกรีนมักถูกใช้ในการพิมพ์โลโก้หรือตัวหนังสือที่ต้องการ.
   • การพิมพ์ดิจิทัลมักถูกใช้ในกระบวนการที่ต้องการรายละเอียดที่มากขึ้น.
 4. 4. การใส่ฉลาก (Labeling):

  • ขั้นตอน:
   • การใส่ฉลากมีไว้สำหรับนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสร้างแนวโน้มทางการตลาด.
   • มีหลายวิธีในการใส่ฉลาก, เช่น ใส่ฉลากสติ๊กเกอร์, ใส่ฉลากป้ายกระดาษ, หรือใส่ฉลากที่ทำจากวัสดุพิเศษ.
   • การใส่ฉลากสามารถทำทั้งในขั้นตอนตกแต่งหรือในขั้นตอนหลังจากผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์.
 5. 5. การใส่ซิลก้อน (Embossing):

  • ขั้นตอน:
   • การใส่ซิลก้อนมักถูกใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามและความสมบูรณ์ในลักษณะของขวด.
   • นอกจากการตกแต่งด้วยสี, การใส่ซิลก้อนสามารถทำให้ตัวหนังสือหรือลวดลายยกขึ้น.
   • การใส่ซิลก้อนสามารถทำได้ในหลายบริเวณของขวด.


แชร์บทความนี้

Copyright © 2024 ltplaspack.com All rights reserved.รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.