News

บริษัท แอล.ที.(เลี่ยงไถ่) พลาสแพค จำกัด

ขั้นตอนการฉีดพลาสติก


  1. 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์: ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการฉีด, ต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้มีใบวางแบบ (mold design) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของกระบวนการทั้งหมด.

  2. 2. ทำแม่พิมพ์: ทำแม่พิมพ์ (mold) ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติก มีหลายวิธีในการทำแม่พิมพ์ เช่น การใช้เหล็ก, อลูมิเนียม, หรือตัวทำหน้าตามวัสดุที่ใช้.

  3. 3. เตรียมวัสดุ: นำวัสดุพลาสติกที่จะใช้ฉีดมาเตรียมไว้ในรูปที่เหมาะสม โดยบรรจุลงในหลอดหรือถัง.

  4. 4. เครื่องฉีดพลาสติก: มีเครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการนี้ มีหลายขนาดและรูปแบบตามขนาดของผลิตภัณฑ์.

  5. 5. ฉีดพลาสติก: นำวัสดุพลาสติกที่เตรียมไว้มาใส่ในกระบวนการฉีด แล้วนำมันเข้าสู่แม่พิมพ์ โดยใช้ท่อฉีดที่อยู่บนเครื่องฉีดพลาสติก.

  6. 6. การหล่อเป็นรูป: เปิดปีกแม่พิมพ์เพื่อดึงผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เกิดจากกระบวนการฉีดออกมา.

  7. 7. การทำความเย็น: หลังจากที่ผลิตภัณฑ์พลาสติกถูกฉีดออกมา, มันจะต้องมีกระบวนการทำความเย็นเพื่อให้มันตัวเจริญและทนทาน.

  8. 8. ตัดและตกแต่ง: ตัดขอบที่เกินออก, และทำการตกแต่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีลักษณะที่สวยงามและตรงตามมาตรฐาน.

  9. 9. ตรวจสอบคุณภาพ: ทำการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่.


แชร์บทความนี้

Copyright © 2024 ltplaspack.com All rights reserved.รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.